Zespół

Nasz zespół

photo

Julia Blatkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego II stopnia na kierunku psychologia kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej…

Czytaj więcej
photo

Katarzyna Stawczyk

Pedagożka, edukatorka seksualna, doradczyni seksuologiczna/seksuolożkaPedagożka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem pracy z młodzieżą. Doświadczenie zbierała pracując z młodzieżą uczącą się poza stałym miejscem zamieszkania, jak również w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i młodzieżowym ośrodku wychowawczym…

Czytaj więcej
photo

Oliwia Awierianów

Psycholog, Psychoterapeuta cbt w trakcie certyfikacji

 

Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Szczecińskim, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie w trakcie certyfikacji a psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym. Obecnie pracuje jako psycholog w Liceum Ogólnokształcącym nr 9 w Szczecinie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, gdzie jako pomoc terapeuty uczyła się jak opracować plan wsparcia i prowadzić zajęcia z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz w żłobku, gdzie czuwała nad prawidłowym rozwojem małych dzieci i współpracowała z rodzicami. Odbyła staż na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w SPS ZOZ Zdroje, gdzie uczyła się sporządzać opinię i prowadzić terapię z młodym człowiekiem w kryzysie psychicznym. Ukończyła kursy i szkolenia, które wyposażyły ją w niezbędną wiedzę i techniki do pracy z dziećmi i młodzieżą, m. in.: Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, szkolenie metodą Kids Skills oraz Trening Umiejętności Społecznych. W pracy z dziećmi i młodzieżą buduje relację terapeutyczną opartą na zaufaniu, wspiera w kryzysie oraz przeżywanym stresie, pomaga zrozumieć trudności oraz wypracować nowe rozwiązania. Stale dokształca się i aktualizuje swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach poświęconych zdobywaniu praktycznych umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej
photo

Ewa Winiarska

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka uważności

Absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej…

Czytaj więcej
photo

Marta Lasota

Psycholog, terapeuta

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz kursu Terapii Poznawczo-Behawioralnej dzieci i młodzieży organizowany przez Centrum CBT w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując indywidualnie z rodzinami oraz udzielając się jako wolontariuszka programu Akademii Przyszłości.Odbyła staż naukowy w Laboratorium Neuronauki Emocji.

Jej pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą, która przełożyła się na wybór programu studiów w kierunku psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Specjalizuje się w obszarach pracy nad emocjami, motywacją, przekonaniami oraz lękiem. Z chęcią podejmuje się również psychoedukacji w powyższych zagadnieniach. Ze szczególnym zainteresowaniem zgłębia tematykę nowych technologii zarówno w kontekście problematycznego korzystania ze smartfonów jak i wykorzystywania aplikacji w procesie terapeutycznym.

W swojej pracy wykazuje wysoki poziom empatii i zaangażowania, dzięki czemu podczas pracy z nią, można poczuć się pewnie i bezpiecznie. Jednocześnie stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności, aby pomagać w sposób kompetentny i zgody z najnowszą, dostępną wiedzą.

 

 

Czytaj więcej
photo

Aleksandra Bujalska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie w trakcie szkolenia na psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym…

Czytaj więcej
photo

Marta Niewiarowska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

 

Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego…

Czytaj więcej
photo

Aleksandra Kowcun

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku psychologia społeczna. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej….

Czytaj więcej
photo

Ewa Jusis

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczeciński, specjalność kliniczna. Obecnie studentka Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą oraz udziela wsparcia i psychoedukacji rodzicom, przeprowadza diagnozę psychologiczną.

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolach specjalistycznych, terapeutycznuych i integracyjnych. W trakcie pracy zawodowej zdobywała wiedzę w zakresie m. in., diagnozowania i wydawania opinii psychologicznych niezbędnych w dalszych etapach diagnostycznych w poradniach i centrach psychologiczno pedagogicznych. Cennym doświadczeniem było dla niej wspieranie rodziców w trakcie całościowego procesu diagnozy związanego z wszelką dokumentacją i omówieniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach specjalistycznych .

Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą w szkole integracyjnej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi- takimi jak: Autyzmem w tym z zespołem Aspergera, zaburzeniami neurologicznymi – Afazja, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnościami intelektualnymi, niepełnosprawnościami ruchowymi oraz zagrożeniem niedostosowania społecznego. Wspiera także dzieci i młodzież neurotypową, szczególnie w przypadkach zachowań ryzykownych, lękowych, trudnościach adaptacyjnych, emocjonalnych i relacyjnych oraz o niskiej samoocenie.

Posiada szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych i aktywnie pracuje z grupami dzieci rozwijając ich kompetencje emocjonalno- społeczne. Szczególnym obszarem zainteresowań jest obserwacja, diagnoza i opiniowanie. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności na szkoleniach specjalistycznych. Obecnie studia z zakresu seksuologii pomagają jej zrozumieć rozwój człowieka oraz rozwinąć umiejętności opiniowania i diagnozy, edukacji i wsparcia.

W trakcie pracy koncentruje się na zbudowaniu relacji indywidualnej opartej na zaufaniu i empatii oraz w przypadku wsparcia rozwoju i procesie diagnostycznym dzieci i adolescentów również na odpowiedzialnej i rzetelnej współpracy z rodzicami.

Czytaj więcej
photo

Paulina Szczepanik

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku psychologia, specjalność kliniczna. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyła szkolenie z zakresu podstaw terapii Schematów. Praktykę zdobywała w niepublicznym przedszkolu integracyjnym, biorąc udział w konsultacjach ze specjalistami i diagnozując trudności edukacyjne, a także potrzeby i możliwości dzieci uczęszczających do placówki. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Aktualnie pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A oraz B udzielając wsparcia osobom z rozpoznaniem przewlekłych zaburzeń psychicznych oraz niepełnosprawnością intelektualną, a także pozostając w stałym kontakcie z ich rodzinami. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne, tworzy oceny funkcjonowania i wraz z zespołem wyznacza cele Indywidualnych Planów Wspierająco-Aktywizujących. Brała udział w tegorocznej edycji projektu Opieki Wytchnieniowej, podczas której udzielała wsparcia opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym. Ukończyła szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych, a także trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumienia się. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami afektywnymi, lękowymi oraz schizofrenią. Jest osobą empatyczną, która przejawia silną motywację do ciągłego poszerzania swojej wiedzy, stawiając na czele dobro swoich pacjentów.

Czytaj więcej
photo

Wiktoria Lachowicz

psycholog, psychotraumatolog 

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Poznaniu, aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z Psychotraumatologii.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, a także w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IEN, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą, ćwicząc umiejętności z zakresu logicznego myślenia, koncentracji, uwagi oraz nauki technik pamięciowych, pomagając dzieciom opanowywać materiał szkolny. Odbyła staż w szpitalu św. Wojciecha na oddziale dziennym.

Ukończyła szkolenia: Terapia Schematów, Dziecko wysoko wrażliwe, Fobie społeczne u dzieci, kurs Trenera Umiejętności Miękkich oraz Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Od dwóch lat zawodowo związana ze Szkołą Umiejętności Miękkich w Szczecinie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa również na Oddziale Dziennym Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym w SPS ZOZ Zdroje, a także w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jestem i Ja. W pracowni pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą, wspiera dzieci i rodzine po stracie, w żałobie, pomaga w trudnościach emocjonalnych, również po ciężkich doświadczeniach życiowych. Prowadzi zajęcia z treningu umiejętności społecznych. W pracy najważniejsza jest dla niej akceptacja, bezpieczna przestrzeń oraz wzajemna komunikacja z klientem. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności.  Rozpoczeła  Szkolenie w zakresie Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej.

Czytaj więcej
photo

Aleksandra Jurczyk

specjalista ds. administracji

Wspiera psycholożki w zakresie spraw administracyjnych. Zajmuję się koordynacją całego biura, kontaktem z pacjentami oraz sprawami formalnymi. Odpisuje na Państwa maile oraz odbiera telefony.

Dba, aby w naszej poczekalni na naszych małych pacjentów. czekały ich ulubione krówki Uważnych Ludków;-)

Czytaj więcej
photo

Anna Szipluk

pedagożka, socjoterapeutka psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim  Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, coach Professional  Certfied Coach w ICF Poland

Prowadzę terapię indywidualną,  rodzinną w nurcie terapii systemowej z wykorzystaniem także narzedzi  coachingowych. Od zawsze pracuję z ludźmi. Mam to wielkie szczęście towarzyszyć innym w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
Codziennie moi klienci, uczestnicy terapii, treningów rozwojowych  nauczyli mnie jak wielką siłą i potencjałem dysponuje człowiek- trzeba tylko stworzyć przestrzeń do odkrycia tego co w nim drzemie.
Pracowałam w Ośrodku interwencji kryzysowej oraz Poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Uczestniczyłam w tworzeniu wielu programów min:
-Programy profilaktyczno-edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień skierowane do młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów zamieszkującej Województwo Zachodniopomorskie;
-Edukacja społeczności lokalnej, wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia- udzielania ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy.
-Tworzenie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym, dotkniętym problemem alkoholowym.

Posiadam 12-letnią praktykę w prowadzeniu zajęć na studiach wyższych, studiach podyplomowych. Prowadzę również treningi i warsztaty specjalistyczne oraz szkolenia dla różnych grup zawodowych (lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych nauczycieli) w obszarze rozwoju  i kompetencji zawodowych.

Czytaj więcej
photo

Kinga Cegielska

psycholog

Czytaj więcej
photo

Katarzyna Smolarz

psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji

Czytaj więcej