Treningi umiejętności społecznych

Czym jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci i młodzież pod opieką trenera uczą się właściwych zachowań podczas różnych sytuacji społecznych. Umiejętność funkcjonowania w grupie jest dla dziecka bardzo ważna a brak tej umiejętności powoduje szereg problemów

Cel
Celem zajęć jest zwiększenie zakresu umiejętności społecznych za pomocą modelowania oraz zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych. Zajęcia obejmują m.in.:

  • Integrację z rówieśnikami w grupie i podejmowanie współpracy
  • Rozwijanie umiejętności zabawy i dzielenia się z innymi
  • Nauka komunikowania się z innymi, przestrzegania reguł pracy w grupie
  • Ćwiczenia skupiania uwagi
  • Umiejętność czekania na swoją kolej, zgłaszania się
  • Naukę rozpoznawania własnych/cudzych emocji i potrzeb

Dla kogo

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, ADHD i zespołem Aspergera.
Organizujemy zajęcia w dwóch cyklach: I stopień to 12 spotkań. Po jego zakończeniu jest możliwość uczestniczenia w II stopniu.
II stopień TUS jest skierowany do dzieci, które brały udział w treningu umiejętności społecznych a nadal potrzebują wsparcia w rozwijaniu umiejętności społeczno – emocjonalnych i chciałyby lepiej czuć się w grup

rzut