Treningi umiejętności społecznych

Czym jest TUS?

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to grupowa forma terapii dla osób, które doświadczają trudności społecznych np. w komunikacji z innymi lub w wyrażaniu emocji. Dzieci i młodzież pod okiem doświadczonego trenera uczą się umiejętności funkcjonowania w grupie, niezbędnej w codziennym funkcjonowaniu.

Cel
Celem zajęć jest zdobycie umiejętności społecznych za pomocą modelowania oraz poprawę
funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. Zajęcia obejmują m.in.:

  • Integrację z rówieśnikami w grupie i podejmowanie współpracy
  • Naukę stawiania swoich granic i szanowania granic innych
  • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, dzielenia się z innymi
  • Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi
  • Nauka komunikowania się i zabawy z innymi
  • Umiejętność czekania na swoją kolej, zgłaszania się
  • Naukę rozpoznawania własnych/cudzych emocji i potrzeb

Dla kogo

TUS to jedne z najczęściej polecanych metod dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, ADHD i zespołem Aspergera.
Mamy w ofercie zajęcia w dwóch cyklach: I stopień to 12 spotkań – po jego zakończeniu możliwe jest uczestniczenie w II stopniu.
II stopień TUS jest skierowany do dzieci, które brały udział w treningu umiejętności społecznych, lecz nadal potrzebują wsparcia w rozwijaniu umiejętności społeczno–emocjonalnych i chciałyby lepiej czuć się w grupie.

rzut