Seksuolog Szczecin

Poradnictwo seksuologiczne

Poradnictwo seksuologiczne pomagamy pacjentom zrozumieć mechanizmy, które zachodzą w ciele i umysłach. Seksualność jest bowiem obszarem ściśle powiązanym z biologią, fizjologią, a także z normami społecznymi. Lepsze zrozumienie swojej seksualności stanowić będzie źródło przyjemności, rozpoznawania swoich pragnień i ich zaspokajania. Będzie solidną bazą do budowy poczucia bezpieczeństwa w związku i relacji, która pozwoli cieszyć się swoją seksualnością. Właściwie przeprowadzona terapia to udzielenie pacjentowi wielu przydatnych wskazówek, jak poradzić sobie z danym problemem.

Terapia u seksuologa - jak wygląda wizyta?

Przy pierwszym spotkaniu seksuolog przeprowadza konsultację. Ma to na celu zbudowanie relacji opartej na zaufaniu i akceptacji. Następnie seksuolog przygląda się trudnością pacjenta oraz stawia hipotezy co do przyczyn problemu.

W wywiadzie seksuologicznym zbierane są informacje dotyczące psychicznych i fizycznych trudności, jakich doświadcza pacjent. Umożliwi to postawienie diagnozy, jeśli problem związany jest z aspektem biologiczno- medycznym, społecznym, psychologicznym lub relacją pomiędzy partnerami.

Konieczne będzie też poinformowanie terapeuty o przyjmowanych lekach, ogólnym stanie zdrowia, kondycji psychicznej, doświadczeniach seksualnych, orientacji seksualnej. Seksuolog może posiłkować się testami. Fundamentem całej terapii jest szczera rozmowa.

Jeśli problem jest stricte medyczny, pacjent zostaje skierowany do specjalisty. Wiele dysfunkcji ma przyczyny somatyczne (cukrzyca, podwyższony cholesterol, nadciśnienie tętnicze itp.).

Po postawieniu diagnozy seksuolog układa plan pracy. Zdarza się, że uda się rozwiązać problem podczas jednorazowej konsultacji. W niektórych przypadkach konieczna jest terapia s. krótko- lub długoterminowa.

Seksuolog - dla kogo?

Gabinet seksuologa w Szczecinie to odpowiednie miejsce dla osób niezadowolonych z jakości swojego współżycia. Z pomocy terapeuty korzystają w równym stopniu kobiety, jak i mężczyźni. Obejmuje ona poradnictwo zdrowia fizycznego oraz psychicznego.

Psycholog-seksuolog będzie właściwym wyborem dla pary z trudnościami we współżyciu, pacjenci poszukujący swojej tożsamości seksualnej oraz ich bliscy. Także osoby, które zmagają się oni z brakiem akceptacji otoczenia dla ich seksualności.

Poradnictwo seksuologiczne to również pomoc osobom, które chciałyby się podjąć korekty płci. W każdym z tych przypadków wizyta w gabinecie seksuologa jest kamieniem milowym na drodze do satysfakcjonującego życia z pełną akceptacją siebie samego.

Seksuolog Szczecin - z jakimi problemami się do niego zgłaszać?

Problemy dotyczące sfery seksualnej dotykają znacznego odsetka społeczeństwa. Łatwo przy tym zapomnieć, że nie są one przypisane jedynie do osób dorosłych. Dziecko natomiast, jak każdy innych człowiek, od urodzenia jest istotą seksualną i zmaga się z wieloma trudnościami. Z punktu widzenia rodzica/opiekuna wiele zachowań dziecka jawi się jako niezrozumiałe. Rozwój młodego człowieka przebiega tak dynamicznie, że zmiany, które wówczas zachodzą, mogą w dziecku budzić niepokój i lęk. Ważna jest szczera rozmowa z młodym człowiekiem, aby odpowiednio wcześnie zareagować i wesprzeć. Mądre wspomaganie rozwoju, będzie miało pozytywny wpływ na późniejsze decyzje dotyczące sfery seksualnej. Pomoże czerpać radość ze swojej seksualności w przyszłości.

Problemy dotyczące osób dorosłych

Problemy dotyczące dzieci i młodzieży