Terapia dzieci ze spektrum

Terapia indywidualna dla dzieci ze spektrum autyzmu

Terapia indywidualna skierowana dla dzieci ze spektrum autyzmu ma na celu poprawę komunikacji w interakcjach społecznych, polepszenie samoregulacji przeżywanych emocji a także pracę nad utrzymaniem koncentracji i wspieranie rozwoju poznawczego

Wczesne wykrycie trudności w rozwoju psychoruchowym zapobiega późniejszym deficytom przedszkolno – szkolnym, dlatego głównym celem zajęć jest pomóc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego oraz poprawy jakości życia dziecka.

Ważnym elementem terapii jest rozwijanie umiejętności społeczno – emocjonalnych, m.in. pomoc dziecku w budowaniu więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu, rozwijanie spontanicznej aktywności społecznej i komunikacyjnej dziecka.  Terapeuta może wprowadzić elementy integracji sensorycznej, motoryki dużej i małej, przeprowadzić ćwiczenia usprawniające samodzielność uczestnika.

W oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości dziecka oraz wywiad z rodzicami opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny.

W trakcie trapii kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami, otrzymują oni instruktaż, porady i wsparcie w zakresie własnego postępowania z dzieckiem. Wspólnie z rodzicami oceniamy i i wzbogacamy program o istotne elementy.

Terapia indywidualna może być pomocą dla dzieci, które jeszcze nie przystąpiły do terapii grupowej Treningu Umiejętności Społecznych lub potrzebują indywidualnego wsparcia dopasowanego do ich potrzeb.

Terapię prowadza Aleksandra Bujalska oraz Marta Niewiarowska.

Koszt terapii indywidualnej 150zł.

rzut