Wiktoria Lachowicz

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta TUS

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Poznaniu, aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z Psychotraumatologii. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, a także w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IEN, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą, ćwicząc umiejętności z zakresu logicznego myślenia, koncentracji, uwagi oraz nauki technik pamięciowych, pomagając dzieciom opanowywać materiał szkolny. Odbyła staż w szpitalu św. Wojciecha na oddziale dziennym.

Ukończyła szkolenia: Terapia Schematów, Dziecko wysoko wrażliwe, Fobie społeczne u dzieci, kurs Trenera Umiejętności Miękkich oraz Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Od dwóch lat zawodowo związana ze Szkołą Umiejętności Miękkich w Szczecinie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa również na Oddziale Dziennym Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym w SPS ZOZ Zdroje, a także w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jestem i Ja. W pracowni pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą, wspiera dzieci i rodzine po stracie, w żałobie, pomaga w trudnościach emocjonalnych, również po ciężkich doświadczeniach życiowych. Prowadzi zajęcia z treningu umiejętności społecznych. W pracy najważniejsza jest dla niej akceptacja, bezpieczna przestrzeń oraz wzajemna komunikacja z klientem. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności.  Rozpoczęła  Szkolenie w zakresie Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej.