Terapia uzależnień i współuzależnienia

Terapia uzależnień/Terapia DDA/DDD/współuzależnienia – jak wygląda wizyta?

Przy pierwszym spotkaniu terapeuta uzależnień przeprowadza konsultację. Głównym celem
jest budowanie relacji terapeutycznej od momentu pierwszego kontaktu. Następnie
terapeuta uzależnień przygląda się trudnościom i na ich podstawie tworzy plan terapii z
podziałem na cele, przeprowadzany jest także obszerny wywiad. Sesje odbywają się
indywidualnie w oparciu o dialog motywujący w nurcie poznawczo –behawioralnym. Terapia uzależnień dotyczy wszelkiego rodzaju uzależnień. Konsultacja trwa 50 minut. W naszej Pracowni uzależnieniami zajmuję się terapeutka uzależnień Agnieszka Rynkiewicz.

Terapia uzależnień – Co to znaczy tak naprawdę bycie osobą uzależnioną?

Uzależnienie jest chorobą, inaczej objawia się w postaci silnej potrzeby wykonywania jakiejś
czynności lub zażywania substancji. W leczeniu uzależnienia nie dąży się jedynie do tego, aby
pacjent utrzymywał abstynencję, ale przede wszystkim, kładzie się nacisk na poprawę jego
funkcjonowania psychospołecznego oraz wzbudzanie bardziej prozdrowotnej postawy
życiowej, nastawionej na troskę o siebie i relacje z innymi.

Rodzaje uzależnień:

– uzależnienie od alkoholu,
– uzależnienie od narkotyków, dopalaczy, czy też innych substancji psychoaktywnych,
– uzależnienie od seksu, masturbacji, pornografii,
– zakupoholizm,
– siecioholizm (uzależnienie od Internetu),
– uzależnienie od telefonu,
– uzależnienie od hazardu,
– tanoreksja (uzależnienie od opalania),
– bigoreksja (uzależnienie od treningów).

Terapia DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholików)/ DDD (Dorosłe Dzieci z Rodziny Dysfunkcyjnej) – Co to jest syndrom DDA?

Są to utrwalone schematy funkcjonowania psychospołecznego powstałe w dzieciństwie
alkoholowym, które uniemożliwiają kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne
zamknięcie w przeszłości. Osoby te w życiu dorosłym nadal patrzą na wszystko z
perspektywy dziecka. Celem terapii jest m.in. zmiana stosunku do samego siebie, czyli inaczej zmiana destrukcyjnych schematów, rozstanie się z dzieciństwem, oraz rozwiązywanie obecnych problemów bez obciążenia z przeszłości.

Terapia współuzależnienia – Czym jest współuzależnienie?

To pełne emocjonalne połączenie z drugim człowiekiem, nadmierne wyczulenie i
przejmowanie się jego nastrojami, kontrolowanie, usprawiedliwianie go i chronienie, gdy
zawala ważne życiowe sprawy. To także branie na siebie odpowiedzialności za
funkcjonowanie rodziny. Celem terapii jest m.in. uporządkowanie emocji, zwracanie większej
uwagi na własne potrzeby. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie i do każdego jest
dobierany inny rodzaj planu pracy terapeutycznej.