Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży polega na systematycznych spotkaniach dziecka z terapeutą raz w tygodniu. Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców dziecka w celu zebrania najważniejszych informacji oraz określenia celu terapeutycznego spotkań. Następnie na sesje zapraszamy młodego klienta.  Ważny w procesie terapii jest stały kontakt i współpraca z rodzicami. Początkowe spotkania służą nawiązaniu relacji z dzieckiem, poznaniu jego mocnych stron, zasobów i trudności. Dzieje się to podczas swobodnej rozmowy przy pomocy technik niewerbalnych (tj. gry, zabawy, odgrywanie, bajki terapeutyczne). Na kolejnych sesjach poprzez działanie, ćwiczenia i doświadczanie dziecko uczy się zdolności niezbędnych do poradzenia sobie z trudnościami.

W swojej pracy stosujemy techniki poznawcze i behawioralne odpowiednio dopasowane do potrzeb, możliwości i wieku dziecka m.in.: program profilaktyczny „zaradny kot”, metodę dobrego startu; metodę Marii Montessori; modelowania sposobów radzenia sobie; elementy integracji sensorycznej i terapii polisensorycznej. Wykorzystujemy również techniki wyobrażeniowe, relaksacyjne z elementami minduflness i współczucia. Dzięki temu uczymy dzieci skupiać się na chwili obecnej co sprzyja odzyskiwaniu równowagi psychicznej po trudnych, stresujących wydarzeniach.

Komu pomagamy?

Psychoterapia jest dla wszystkich dzieci i młodzieży mających:
• trudności w radzeniu sobie z emocjami,
• trudności adaptacyjne,
• problemy związane z sytuacją rodzinną,
• problemy szkolne,
• niską samoocenę, poczucie osamotnienia
• depresję
• zaburzenia lękowe ( ataki paniki, fobie)
• zaburzenia odżywiania
• trudności w relacjach
• lęk społeczny

 

rzut