Aleksandra Kowcun

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku psychologia społeczna. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.  Odbyła kurs z terapii schematów. Aktualnie w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę pracującego w nurcie poznawczo- behawioralnym. Zawodowo od wielu lat związana z Poradnią Zdrowia Psychicznego, gdzie spotyka się z bardzo szerokim wachlarzem trudności, zgłaszanych przez Pacjentów. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu i inne kursy uprawniające do przeprowadzania badań diagnostycznych i orzekania w sprawie doboru do zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychologicznych i posługiwania się bronią. Doświadczenie zawodowe zdobywała także, pracując z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinami, częścią tej pracy jest diagnostyka Pacjentów pod kątem funkcjonowania poznawczego, diagnoza niepełnosprawności intelektualnej. W pracy terapeutycznej wykazuje się empatią i zrozumieniem. Bardzo bliskie są jej zasady dialogu motywującego, który stosuje w swojej praktyce, gdyż ceni sobie relacje, które są wolne od oceny. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności, aby pomagać w sposób kompetentny.
Prowadzi terapie osób dorosłych, którzy zmagają się ze stanami depresyjnymi i lękowymi, wspiera osoby, które utraciły wiarę we własne możliwości lub odczuwają trudności w utrzymywaniu relacji interpersonalnych.
Bardzo ważne jest dla niej zapewnienie poczucia bezpiecznej przestrzeni dla Pacjenta, dlatego przestrzega zasad etycznych, zgodnych z kodeksem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoja pracę stale superwizuje.

rzut