Maja Błażkiewicz

Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) i pedagogiki ogólnoakademickiej (opiekuńczo-resocjalizacyjnej) na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy w poradniach specjalistycznych. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobyła w przedszkolu niepublicznym oraz w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci –  dzięki pracy z dziećmi w grupach różnorodnych pod względem wieku, środowiska oraz potrzeb, posiada szeroki zakres wiedzy o funkcjonowaniu, rozwoju oraz możliwościach dzieci. Ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży oraz jest trenerem umiejętności społecznych. Aktualnie, jest psychologiem i członkiem zespołu specjalistycznego w Przedszkolu Publicznym Nr 4. Stale się rozwija w obszarze pracy z dziećmi. W gabinecie chce zagwarantować poczucie bezpieczeństwa, zaufania, empatii i zrozumienia każdej indywidualnej jednostki. Najlepiej odnajduje się w pracy z trudnościami relacyjnymi, emocjonalnymi, adaptacyjnymi i tymi, które są związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, w rodzinie i innych środowiskach dziecka.