Kinga Cegielska

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku psychologia, specjalność kliniczna. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą w Centrum Opieki nad Dzieckiem, gdzie odpowiada za opiekę psychologiczną wychowanków. Zakłada ona m.in. rozmowy indywidualne, interwencję, zajęcia specjalistyczne i ogólnorozwojowe, psychoedukację, a także współpracę z rodzinami oraz wychowawcami. Zdobywała również doświadczenie w pracy w szkole oraz świetlicy środowiskowej. Odbyła praktyki w SPS ZOZ Zdroje na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej, a także na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym dla dorosłych zdobywając wiedzę z zakresu psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, diagnozowania, a także prowadzenia psychoedukacji dla pacjentów. Ukończyła kursy i szkolenia, które wyposażyły ją w niezbędną wiedzę i techniki do pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a także szkolenie metodą Kids’ Skills.

W pracowni prowadzi wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży od 10 r.ż. W pracy kieruje się przede wszystkim budowaniem relacji terapeutycznej, empatią, wspieraniem w kryzysie, wspólnym poszukiwaniem i wypracowywaniem rozwiązań w oparciu o mocne strony oraz możliwości. Stale dokształca się i aktualizuje swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach poświęconych zdobywaniu praktycznych umiejętności i narzędzi do pracy z dziećmi i młodzieżą.