Ewa Winiarska

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka uważności

Absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Szkoliła się głównie w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej(certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego nr 681), dbt, mindfulness, terapii integracyjnej, bliskie są jej podejścia trzeciej fali,  Od 10 lat pracuje także w terapii schematów, jest to jej główny warsztat pracy. Obecnie uczestniczy także w kursie trenerskim Compassion-Focused Therapy oraz licznych szkoleniach z uważność ze współczuciem.  Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując przez kilka lat na oddziale psychiatrycznym, oddziale dziennym nerwicowym, oddziałach onkologicznym i wewnętrznym. Obecnie jest związana zawodowo także z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Szpitalem w Zdunowie. Ukończyła kurs specjalizacyjny z psychologii klinicznej w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, oczekuje na egzamin. Kończy studia doktoranckie na  Uniwersytecie SWPS, pracuje również jako nauczyciel akademicki.

Pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą. Pomaga osobom przeżywającym kryzysy w życiu osobistym, lęk czy obniżony nastrój, cierpiącym z powodu problemów w relacjach z innymi, problemów depresyjnych czy trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem lub niską samooceną, osobom potrzebującym zmian w swoim życiu. Prowadzi także konsultacje w obszarze świadomego rodzicielstwa oraz coaching rodzicielski.

rzut