Agnieszka Rynkiewicz

Pedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, oraz terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji. Doświadczenie nabywała w pracy w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych, oraz ośrodkach terapii uzależnień. Każdy przypadek pracy z pacjentem aktualnie poddaje superwizji. Ukończyła studia podyplomowe z terapii i diagnozy pedagogicznej, z surdopedagogiki. Uzyskała certyfikat Studium Dialogu Motywującego, oraz 64 godzin superwizji grupowej w oparciu o tę metodę. Pracuje w oparciu o metodę jako jest Dialog Motywujący, zarówno z dorosłymi jak i z młodzieżą. Świadczy usługi z zakresu: wszelkiego rodzaju terapii uzależnień, terapii DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholików, DDD (Dorosłe Dzieci z Rodziny Dysfunkcyjnej), oraz terapii współuzależnienia. Prowadziła warsztaty z zakresu terapii środowiskowej, oraz z zakresu terapii uzależnień. Brała udział w kursach: „Od rodziny nie można uciec” organizowanym przez Centrum Terapii Dialog, „Jak pracować nad motywacją klienta korzystając z narzędzi Dialogu Motywującego”, „Praca psychoterapeutyczna z pacjentem z osobowością borderline”, oraz „Jak pracować z pacjentami z zaburzeniami odżywiania – szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów”, również organizowanym przez Centrum Terapii Dialog. W swojej pracy pracuje głównie na relacji terapeutycznej.